Pribatutasun politika

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 13. eta 14. artikuluetan xedatutakoa betez (erregelamendu hori datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa da, eta 95/46/EE Zuzentaraua (Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra) indargabetzen du), honako lege-alderdi hauen berri ematen dizugu:

 1.- tratamenduaren arduradun

Tratamenduaren arduraduna Zentro Kriptologiko Nazionala (CCN) da.

S-2800155-J IFK.

Helbide soziala: Argentona kalea 30, 28023 Madril - Espainia.

Telefonoa (+34) 91 372 50 00

Helbide elektronikoa: 

 2.- Tratamenduaren helburua

Datu pertsonalak bildu eta tratatzearen helburu bakarra da erabiltzaileak unean-unean eskatutako zerbitzuak kudeatu, eman, zabaldu eta hobetzea, informazioa, abisuak eta alertak bidaltzea eta erabiltzaileek planteatutako kontsulten jarraipena egitea.

3.- Tratamenduaren legitimazioa

Tratamenduaren oinarri juridikoa, DBEOren 6. artikuluaren arabera, baldintza hauetan oinarritzen da:

a) Tratamenduaren Kudeatzaileari (CCN) dagokion legezko betebehar bat betetzeko beharrezkoa da tratamendua, Segurtasun Araubide Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuak, 421 Errege Dekretuak, emandako eskumenen ondorioz. /2004, martxoaren 12koa, Zentro Kriptologiko Nazionala arautzen duena, Inteligentzia Zentro Nazionala arautzen duen maiatzaren 6ko 11/2002 Legean xedatutakoaren arabera, Zibersegurtasun Estrategia Nazionalak ezarritako esparruan.

b) tratamendua beharrezkoa da interesduna alderdi den kontratu bat exekutatzeko edo, interesdunak hala eskatuta, kontratu aurreko neurriak aplikatzeko; DBEOren 13.c artikuluan xedatutakoaren arabera, baimenean oinarritutako tratamenduak esan nahi du hura edozein unetan kentzeko eskubideak ez diola eragingo kendu aurreko baimenean oinarritutako tratamenduaren zilegitasunari.

Ohartarazi behar da, zerbitzu bat eskatuz gero, zerbitzu hori ezin izango dela eman zerbitzua gauzatzeko behar diren datuak eman ezean. Ez da erabaki automatizaturik hartuko haren profilaren arabera.

4.- datu-kontserbazio

Oro har, emandako datu pertsonalak gordeko dira tratamenduaren arduradunaren legezko betebeharrak edo lehen aipatutako kontratu-harremanak irauten duten bitartean. Zerrenda hori amaitzen denean, eta, nolanahi ere, datuak ezabatzea eskatzen bada, zure datu pertsonalak blokeatuta edukiko ditugu legeak ezarritako epeetan. Epe horiek igarotakoan, indarrean dagoen legediaren arabera ezabatuko dira.

5.- Lagapenen edo transferentzien hartzaileak

Datuak legez gaitutako hirugarrenei laga ahal izango zaizkie, hala nola Zerga Administrazioari edo erakunde judizialei.

Era berean, jakinarazten dizugu badirela tratamendu-arduradunak, eta horiekin sinatzen dela hirugarrenen konturako datuetara sartzeko behar den kontratua, DBEOren 28 eta hurrengoak. Neurri tekniko eta antolaketa-neurri egokiak aplikatzeko berme nahikoak eskaintzen dituzten tratamendu-arduradunak baino ez dira aukeratuko, tratamendua legeak ezarritako baldintzekin bat etor dadin.

Aitzitik, ez dago aurreikusita datuen nazioarteko transferentziarik.

6.- Interesdunen eskubideak

Eragindakoek, kasu bakoitzean aplikatzekoa den lege-esparruaren barruan, honako eskubide hauek izango dituzte:

  • Baimena edozein unetan kentzeko eskubidea.
  • Sartzeko eskubidea: datu pertsonalak kontsultatzeko eskatu ahal izango dute.
  • Zuzentzeko eskubidea: datu pertsonal okerrak aldatu ahal izango ditu edo osatu gabe daudenak osatu, adierazpen gehigarri baten bidez barne.
  • Ezabatzeko eskubidea: berari dagozkion datu pertsonalak ezabatzeko eskatu ahal izango du.
  • Eramangarritasun-eskubidea: emandako datu pertsonalak jasotzeko eta tratamenduaren beste arduradun bati helarazteko eskubidea izango du.
  • Mugatzeko eskubidea: baldintza jakin batzuk betetzen direnean, interesdunak eskubidea izango du bere datu pertsonalen tratamendua mugatzeko.
  • Tratamenduari aurka egiteko eskubidea: zure datu pertsonalak ez tratatzeko eskatu ahal izango duzu.
  • Kontrol-agintaritzari erreklamazioa aurkezteko eskubidea (agpd.es), tratamendua indarrean dagoen araudiarekin bat ez datorrela uste badu.

Eskubide horietakoren bat baliatzeko edo baimena ezeztatzeko, mezu elektroniko bat bidal dezakezu helbide elektronikora. Zure eskubideak baliatzeko, eskabidearekin batera NANaren edo agiri baliokidearen kopia bat aurkeztu beharko duzu.