O CPSTIC é o Catálogo de Produtos e Servizos de Seguridade das Tecnoloxías da Información e a Comunicación do Centro Criptológico Nacional.

O CPSTIC facilita aos organismos da Administración pública ou entidades privadas que dean servizo a estes a adquisición de produtos e servizos de seguridade confiables para o seu despregamento en sistemas TIC baixo o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) ou sistemas que manexen Información Clasificada.

O CPSTIC está organizado en familias para as que se definen Requisitos Fundamentais de Seguridade.

Estes produtos e servizos ofrecen unhas garantías de seguridade contrastadas por procesos de avaliación e/o certificación e, ademais, dispoñen dun Procedemento de Emprego Seguro (PES), publicado como guía CCN-STIC. 

Produtos e servizos incluídos no CPSTIC

Cualificados

Cualificados

Adecuados para sistemas de información baixo o alcance do Esquema Nacional de Seguridade.

Aprobados

Aprobados

Adecuados para o manexo de información clasificada.

Conformidade e gobernanza da seguridade

Conformidade e gobernanza da seguridade

Facilitan a xestión ou implementación de medidas de seguridade dun sistema de información.

Interesado en incluír produtos ou servizos no CPSTIC?

Dispoñer de produtos e servizos no CPSTIC permite aos fabricantes posicionarse nos procesos de adquisición de sistemas TIC que se atopen baixo o alcance do ENS, tal como indícase no RD 311/2022 do 3 de maio polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade.

Para incluír un produto ou servizo no CPSTIC, consultar os pasos en Inclusión.