El CPSTIC és el Catàleg de Productes i Serveis de Seguretat de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació del Centre Criptológico Nacional.

El CPSTIC facilita als organismes de l'Administració pública o entitats privades que donin servei a aquests l'adquisició de productes i serveis de seguretat de confiança per al seu desplegament en sistemes TIC sota l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) o sistemes que manegin Informació Classificada.

El CPSTIC està organitzat en famílies per a les quals es defineixen Requisits Fonamentals de Seguretat.

Aquests productes i serveis ofereixen unes garanties de seguretat contrastades per processos d'avaluació i/o certificació i, a més, disposen d'un Procediment d'Ocupació Segura (PES), publicat com a guia CCN-STIC. 

Productes i serveis inclosos al CPSTIC

Qualificats

Qualificats

Adequats per a sistemes d'informació sota l'abast de l'Esquema Nacional de Seguretat.

Aprovats

Aprovats

Adequats per d'informació classificada.

Conformitat i governança de la seguretat

Conformitat i governança de la seguretat

Faciliten la gestió o implementació de mesures de seguretat d'un sistema d'informació.

Interessat a incloure productes o serveis en el CPSTIC?

Disposar de productes i serveis en el CPSTIC permet als fabricants posicionar-se en els processos d'adquisició de sistemes TIC que es trobin sota l'abast del ENS, tal com s'indica en l'RD 311/2022 de 3 de maig pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat.

Per a incloure un producte o servei en el CPSTIC, consultar els passos en Inclusió.