Sobre o CPSTIC

A adquisición dun produto ou a contratación dun servizo de seguridade TIC para sistemas de información baixo o alcance do Esquema Nacional de Seguridade (ENS) ou para sistemas de información que manexan información nacional clasificada debe estar precedida dun proceso de comprobación de que os mecanismos de seguridade implementados no produto ou servizo son adecuados e ofrecen as garantías necesarias. Esta comprobación realízase en procesos de avaliación e certificación, que son considerados o único medio obxectivo para valorar e acreditar a súa capacidade para manexar información de forma segura.

Para dar resposta a esta necesidade, o CCN publica o Catálogo de Produtos e Servizos das Tecnoloxías da Información e a Comunicación (CPSTIC). Este catálogo ten como finalidade ofrecer aos organismos públicos un conxunto de produtos ou servizos STIC de referencia cuxas funcionalidades de seguridade relacionadas co obxecto da súa adquisición foron certificadas.

Infografías

Infografías

O máis importante do CPSTIC de forma resumida

Media

Media

Logos e selos do CPSTIC

FAQ

FAQ

Preguntas frecuentes del CPSTIC