Inclusión no CPSTIC

Produtos e Servizos Cualificados

Para iniciar o procedemento de cualificación dun produto ou servizo de seguridade TIC recoméndase seguir os seguintes pasos:

Coñecer

o procedemento de cualificación e inclusión no CPSTIC descrito na guía CCN-STIC 106 “Procedemento de inclusión de produtos e servizos de seguridade TIC cualificados no CPSTIC”.

Identificar

na CCN-STIC 140 “Taxonomía de referencia para o catálogo de produtos STIC" a familia na que encaixa o produto ou servizo.

Comprobar

no anexo da familia ou familias identificadas, os RFS que se esixen para a cualificación.

Ver estrutura do CPSTIC

Analizar

se o produto ou servizo dispón dunha certificación Funcional de seguridade (Common Criteria ou LINCE) que cubra os requisitos fundamentais de seguridade (RFS) das familias identificadas no paso anterior.

Iniciar

o procedemento de cualificación e inclusión de produtos ou servizos de seguridade TIC mediante o envío dos seguintes formularios e a documentación requirida en cada un deles:

FOR-CPSTIC-01

FOR-CPSTIC-01

Declaración responsable para a cualificación do produtos e servizos STIC

FOR-CPSTIC-03

FOR-CPSTIC-03

Solicitud de inclusión o renovación en el CPSTIC: producto cualificado

FOR-CPSTIC-05

FOR-CPSTIC-05

Solicitud de inclusión o renovación en el CPSTIC: servicio cualificado

Produtos Aprobados

Na guía CCN-STIC-102 “Procedemento para a aprobación de produtos” realízase unha descrición detallada dos pasos que debe dar un fabricante para que un produto de seguridade TIC sexa incluído no catálogo como aprobado.

Produtos e Servizos de Conformidade e Gobernanza

Para iniciar o procedemento inclusión nesta sección, débense seguir os seguintes pasos:

Identificar

na guía CCN-STIC 140, dentro da taxonomía de específica para a sección de Conformidade e Gobernanza da seguridade, a familia na que encaixa o produto ou servizo.

Iniciar

o procedemento de cualificación e inclusión de produtos de seguridade TIC mediante o envío dos seguintes formularios:

FOR-CPSTIC-01

FOR-CPSTIC-01

Declaración responsable

FOR-CPSTIC-04

FOR-CPSTIC-04

Solicitude de inclusión ou renovación no CPSTIC: conformidade e gobernanza

Os formularios deben ser remitidos á caixa de correos .