Inclusió en el CPSTIC

Productes i Serveis Qualificats

Per a iniciar el procediment de qualificació d'un producte o servei de seguretat TIC es recomana seguir els següents passos:

Conèixer

el procediment de qualificació i inclusió en el CPSTIC descrit en la guia CCN-STIC 106 “Procediment d'inclusió de productes i serveis de seguretat TIC qualificats en el CPSTIC”.

Identificar

en la CCN-STIC 140 “Taxonomia de referència per al catàleg de productes STIC" la família en la qual encaixa el producte o servei.

Comprobar

en l'annex de la família o famílies identificades, els RFS que s'exigeixen per a la qualificació.

Veure estructura del CPSTIC

Analitzar

si el producte o servei disposa d'una certificació Funcional de seguretat (Common Criteria o LINX) que cobreixi els requisits fonamentals de seguretat (RFS) de les famílies identificades en el pas anterior.

Iniciar

el procediment de qualificació i inclusió de productes o serveis de seguretat TIC mitjançant l'enviament dels següents formularis i la documentació requerida en cadascun d'ells:

FOR-CPSTIC-01

FOR-CPSTIC-01

Declaració responsable per a la qualificació del productes i serveis STIC

FOR-CPSTIC-03

FOR-CPSTIC-03

Sol·licitud d'inclusió o renovació en el CPSTIC: producte qualificat

FOR-CPSTIC-05

FOR-CPSTIC-05

Sol·licitud d'inclusió o renovació en el CPSTIC: servei qualificat

Productes Aprobats

En la guia CCN-STIC-102 “Procediment per a l'aprovació de productes” es realitza una descripció detallada dels passos que ha de donar un fabricant perquè un producte de seguretat TIC sigui inclòs en el catàleg com a aprovat.

Productes i Serveis de Conformitat i Governança

Per a iniciar el procediment inclusió en aquesta secció, s'han de seguir els següents passos:

Identificar

en la guia CCN-STIC 140, dins de la taxonomia d'específica per a la secció de Conformitat i Governança de la seguretat, la família en la qual encaixa el producte o servei.

Iniciar

el procediment de qualificació i inclusió de productes de seguretat TIC mitjançant l'enviament dels següents formularis:

FOR-CPSTIC-01

FOR-CPSTIC-01

Declaració responsable

FOR-CPSTIC-04

FOR-CPSTIC-04

Sol·licitud d'inclusió o renovació en el CPSTIC: conformitat i governança

Els formularis han de ser remesos a la bústia .