Sobre el CPSTIC

L'adquisició d'un producte o la contractació d'un servei de seguretat TIC per a sistemes d'informació sota l'abast de l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) o per a sistemes d'informació que manegen informació nacional classificada ha d'estar precedida d'un procés de comprovació que els mecanismes de seguretat implementats en el producte o servei són adequats i ofereixen les garanties necessàries. Aquesta comprovació es realitza en processos d'avaluació i certificació, que són considerats l'únic mig objectiu per a valorar i acreditar la seva capacitat per a manejar informació de manera segura.

Per a donar resposta a aquesta necessitat, el CCN publica el Catàleg de Productes i Serveis de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (CPSTIC). Aquest catàleg té com a finalitat oferir als organismes públics un conjunt de productes o serveis STIC de referència les funcionalitats de seguretat de la qual relacionades amb l'objecte de la seva adquisició han estat certificades

Infografies

Infografies

El més important del CPSTIC de forma resumida

Mitjana

Mitjana

Logos i segells del CPSTIC

FAQ

FAQ

Preguntes freqüents del CPSTIC/p>