Accessibilitat

La web de la CPSTIC s'ha fixat com a objectiu complir amb els estàndards d'accessibilitat del W3C, l'objectiu del qual és millorar l'accessibilitat per a tots els usuaris, facilitant el seu accés amb qualsevol condició física o entorn, incloent-hi continguts clars i ben estructurats, que milloren la navegació i experiència de l'usuari.

Certificació

Per a complir amb l'objectiu avantdit, la web de la Xarxa Nacional de SOC s'ha sotmès al Test d'Accessibilitat Web en el seu nivell doble A (prioritats 1 i 2), havent obtingut la marca AA. Tots els requisits de Prioritat 1 i Prioritat 2 avaluables automàticament han estat valorats satisfactòriament.

 Mesures adoptades

  • Aquesta web usa Fulles d'Estil en Cascada per a la presentació visual i de la informació.
  • La grandària de la font és compatible amb la grandària de font especificada pels usuaris en l'opció "grandària de text" en els navegadors visuals.
  • Les imatges emprades contenen l'atribut ALT que inclou la seva descripció.
  • Per al desenvolupament de la web s'han seguit els estàndards del W3C.
  • Les pàgines en aquesta web mantenen una estructura semàntica de marcat. Les etiquetes H1 s'han emprat per als títols principals, i l'etiqueta P per a l'estructuració del desenvolupament dels continguts.

Suggeriments

Si troba algun problema o vol fer-nos qualsevol suggeriment relacionat amb l'accessibilitat si us plau, contacti amb nosaltres a través del següent correu electrònic: